Retourneren en info ticketing

1. Het herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen een termijn van 7 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

2. Herroepingstermijn

De herroepingstermijn verstrijkt 7 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 

3. Kennisgeving van de herroeping

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Breepark Pannenkoekenrestaurant BV, Bavelseparklaan 8 - 4817 ZX Breda - info@kabonk.nl) via een verklaring per e- mail op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. 

4. Naleving van herroepingstermijn

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

5. Gevolgen van herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening gebracht worden.

6. Retentierecht

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

7. Teruggave van de goederen

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft aan ons (Breepark Pannenkoekenrestaurant BV, Bavelseparklaan 8 - 4817 ZX Breda - info@kabonk.nl) terug te zenden of the overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. 

8. Kosten van het terugzenden

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening

9. Reserveren Speelbazenbon Kabonk

In de diverse pakketten, m.u.v. de bon betreffende het restaurant Pannenkoekwaus, zit een tegoedbon (Speelbazenbon) voor eenmalige entree bij het indoor Speelpark Kabonk in de betreffende leeftijdscategorie waarvoor het pakket is aangekocht.

Deze tegoedbon kan niet worden ingewisseld voor contant geld.

Om gebruik te maken van de tegoedbon zal er middels de website van Kabonk, zie hier, worden gereserveerd middels het aanvinken van 'Kabonk cadeaubon'. Via deze reserveringstool is ook de beschikbaarheid in het indoor Speelpark zichtbaar. Vol is vol. Wees dus op tijd met het maken van de reservering. 

10. Ticketvoorwaarden Kabonk

Voor de actuele ticketvoorwaarden rondom de entreetickets en Speelbazenbonnen van Kabonk, klik hier.


11. Restaurant Pannenkoekwaus

Het restaurant Pannenkoekwaus is afhankelijk van de keuzes van het RIVM en de overheid omtrent het Covid-19 virus. Zodra deze weer open mag kan de bon worden verzilverd. Ook hiervoor zal er een reservering gemaakt moeten worden, via deze link.